Select Page
[Spoiler Review] SSSS.Gridman — ดูจบแล้วมาคุยกัน

[Spoiler Review] SSSS.Gridman — ดูจบแล้วมาคุยกัน

ผ่านไปนับสัปดาห์หลังจาก SSSS.Gridman อวสาน มาอีกครั้งกับจุดนัดพบหลังดูจบครับ เป็น ‘ดูจบแล้วมาคุยกัน’ โพสต์แรกหลังย้ายบ้านมาใหม่.. ก็เช่นเคยว่า มีการเปิดเผยเนื้อหาภายในเรื่อง (Spoiler) 100% กันเอาไว้ก่อนครับ .     .     ....

Pin It on Pinterest